Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 2

Vzor 2

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Kontrolní hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH). Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení ve FORM studiu umožňuje import dat z jiných programů ve formátech CSV a XML. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Formulář umožnuje elektronické podání


Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy)

Starší vzor

Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty)


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF