Karta života ZP MV ČR

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je určený pro přihlášení, změně nebo odvolání souhlasu do zdravotní pojišťovny.

Starší vzor

Karta života ZP MV ČR


Změny oproti předchozímu vzoru:
Pouze drobné změny. Došlo ke změně barevného pozadí. V bodu 1 přibyl údaj Mobilní telefon. V bodu 10 je možné zaškrtnutím údaje zažádat o zaslání osobních identifikátorů.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR) Vzor formuláře v PDF