Kalkulace nákladů poradenské činnosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako podklad pro stanovení nákladů poradenské činnosti a pro sjednání výše úhrady nákladů poradenské činnosti v dohodě o provedení poradenské činnosti uzavírané mezi úřadem práce a odborným zařízením.

Starší vzor

Kalkulace nákladů poradenské činnosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit