Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Jednotný registrační formulář pro FO


Změny oproti předchozímu vzoru:
V části B - Oznámení správě sociálního zabezpečení se již nevyplňují údaje "přihlašuji se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ od" a "účast na důchodovém spoření (ano/ne) od-do". Minimální textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu Vzor formuláře v PDF