Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Na základě tohoto dokumentu dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území ČR.

Starší vzor

Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)