Informace o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Informace o nástupu do zaměstnání, k vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo k vnitropodnikovému převedení zaměstnance u občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění.

Starší vzor

Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)