Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP MV ČR

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele. Je určený pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců, hlášení změn k nim a dalších stavů.

Starší vzor

Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP MV ČR


Změny oproti předchozímu vzoru:
Pouze drobné změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit