Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny - Další zaměstnanci

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele. Je určený pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců, hlášení změn k nim a dalších stavů. Formulář je stejný pro všechny zdravotní pojišťovny, liší se pouze názvem a logem pojišťovny.

Zdroj

Formulář vydává ICZ

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit