Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Pojištěnec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinen ohlásit orgánu nemocenského pojištění, služebnímu útvaru, věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, které vyplácejí dávku, včas všechny skutečnosti, které jsou nebo mohou být důvodem pro zánik nebo změnu nároku na dávku, pro trvání nároku na dávku, pro výši dávky nebo její výplatu, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti dozvěděl

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF