Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

Vzor 13

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům se odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit, místně příslušnému správci daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně je plátce daně povinen podat správci daně hlášení o provedeném zajištění daně.

Starší vzor

Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 12


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF