Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

Vzor 12

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům se odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit, místně příslušnému správci daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně je plátce daně povinen podat správci daně hlášení o provedeném zajištění daně.

Starší vzor

Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 11


Změny oproti předchozímu vzoru:
Rozdělení bodu 1 a 2 na dílčí části.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit