Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou

Vzor 14

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku. Pokud je plátce povinen podat podle zákona o daních z příjmů nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání. Tuto skutečnost týkající se pouze zahraničních subjektů je současně povinen oznámit správci daně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, pokud místně příslušný správce daně na žádost plátce daně nestanoví jinak.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 13


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje o finančním úřadu a údaje o podepisující osobě.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF