Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely

Vzor 5

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká vybraným osobám, které nakládají s pohonnými hmotami, povinnost zajistit minimální množství biopaliv v distribuovaných pohonných hmotách. Osoba je povinna každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení"), obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí. Osoba, která nesplní zákonem stanovenou povinnost o minimálním podílu biopaliv, je povinna zaplatit poplatek z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které měla dodat na daňové území České republiky v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok.

Starší vzor

Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 4


Změny oproti předchozímu vzoru:
minimální změny v textech

Porovnání s předchozím vzorem

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Celní správa Vzor formuláře v PDF