Dotazník k uzavření manželství

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář určený pro osoby plánující uzavření manželství.

Starší vzor

Dotazník k uzavření manželství


Změny oproti předchozímu vzoru:
Z formuláře zmizely statistické údaje. Došlo k přeformulování otázek. Přibyl odstavec týkající se tvaru příjmení ženy. V části "Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář)" přibyly údaje.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo vnitra (MVČR) Vzor formuláře v PDF