Doložení mzdových nároků

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Za uplatnění mzdového nároku se považuje den doručení písemné žádosti zaměstnance kterémukoliv úřadu práce. K žádosti zaměstnanec doloží doklady, které prokazují dobu trvání jeho pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti v rozhodném období.

Starší vzor

Doložení mzdových nároků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl údaj-titul před, titul za, email, telefon. Jinak drobné textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF