Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Pokud je líh pro potravinářské účely, nebo destilát nebo lihovina předávána dalšímu provozovateli (např. výrobci lihoviny, distribučnímu centru, velkoskladu, prodejci, stravovacímu zařízení apod.) je tento formulář nezbytnou součástí tohoto předání.

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo zdravotnictví (MZČR)