Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu OZP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.

Zdroj

Formulář vydává Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit