Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změnil se celkový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit