Čestné prohlášení - při opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo vnitra ČR Vzor formuláře v PDF