Čestné prohlášení o splnění podmínek péče o děti RBP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Slouží jako prohlášení o splnění podmínky osobní, celodenní a řádné péče o 1 dítě ve věku do 7 let nebo o 2 děti do 15 let věku, v příslušném roce.

Starší vzor

Čestné prohlášení RBP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibylo jméno a příjmení a rodné číslo ošetřující osoby a jména ošetřovaných dětí.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit