Čestné prohlášení o nulových příjmech

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Slouží jako čestné prohlášení, že klient neměl ve zdaňovacím období roku žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj

Formulář vydává RBP, zdravotní pojišťovna Vzor formuláře v PDF