Čestné prohlášení o řádné a celodenní péči o dítě (děti)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Slouží jako čestné prohlášení o platbě pojistného na účely veřejného zdravotního pojištění, při osobní řádné a celodenní péče o děti.

Starší vzor

Čestné prohlášení kategorie "L" RBP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou jen minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává RBP, zdravotní pojišťovna Vzor formuláře v PDF