Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se vyplňuje v souvislosti se žádostí o odstranění tvrdosti při vyměření penále ve smyslu § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj

Formulář vydává Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit