Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle ustanovení § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)