Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ.

Změny oproti předchozímu vzoru:
V části F. přibyly další údaje k posouzení žádosti. Přibyla část H. - žádost Úřadu práce, zda má/nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném atd.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit