Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Soud svěřuje nezletilé dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Pěstoun, poručník nebo osoba, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě (děti) rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte (dětí) do pěstounské péče nebo zletilé nezaopatřené dítě. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu oprávněné osoby na území ČR.

Starší vzor

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče


Změny oproti předchozímu vzoru:
V oddílu C. Způsob výplaty dávky přibyla pole.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF