Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pěstounská péče nejméně o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna, pokud pěstoun zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla.

Starší vzor

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje v části A - Adresa pro doručování D - Nová tabulka způsobu výplat dávky. Minimální změny v pokynech.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit