Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Soud svěřuje nezletilé dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Odměna za výkon pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží pěstounovi i v případě, že dítě svěřené do pěstounské péče nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.

Starší vzor

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna


Změny oproti předchozímu vzoru:
V oddíle A. Žadatel přibyla pole. Přibyl nový oddíl B. Manžel(ka) žadatele. V oddílu C. Děti svěřené do pěstounské péče přibyla pole. Přibyl nový oddíl D. Děti svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu. V oddílu G. Informace potřebné pro prohlášení k nemocenskému pojištění přibyla pole. Přibyl nový oddíl H. Informace o důchodovém pojištění. Přibyla pole v oddílu I. Informace pro úhrady zdravotního pojištění. V oddílu J. Způsob výplaty dávky přibyla pole.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)