Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se přikládá k listu k dani ze staveb jako příloha k řádku 306 - Stavby nebo jednotky.

Starší vzor

Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou jen minimální textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit