Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Jde o věcné právo, které jiné osobě (nebo osobám) umožňuje v určeném rozsahu užívat danou nemovitost. Pokud byste tedy například zakoupili byt nebo domek, na kterém vázne věcné břemeno užívání pro jinou osobu, budete muset strpět, že taková osoba může tuto nemovitost obývat a užívat, aniž byste ji v tom mohli účinně bránit. U pozemků se bude většinou jednat o věcné břemeno v podobě práva průchodu a průjezdu přes takový pozemek, resp. jeho část, což s ohledem na možné plánované využítí pozemku může ale také nemusí být překážkou.

Starší vzor

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro nemovitost)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF