Plná moc pro zaměstnavatele RBP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží pro zpolnomocnění zaměstnavatele zaměstancem pro odesílání Přehledů o platbě pojistného, hromadných oznámení zaměstnavatele a mnoha dalších úkonů.

Zdroj

Formulář vydává Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit