Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Podává zaměstnavatel cizince s modrou kartou na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit