Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář může podat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo k nemovitosti.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit