Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ (pro zastupující osobu)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k pověření zastupující osoby ke všem e - Podání nebo k jednotlivým druhům e - Podání.

Starší vzor

Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit