Ohlášení změny údajů o pozemku

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Starší vzor

Ohlášení změny údajů o pozemku


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údaje v - I. Úaje o pozemku

Porovnání s předchozím vzorem

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit