Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Informace o ukončení zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo vnitropodnikového převedení zaměstnance u občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění.

Starší vzor

Informace o ukončení občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)