Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Návrh se podává ke krajskému soudu, který je příslušný pro insolvenční řízení.

Starší vzor

Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona


Změny oproti předchozímu vzoru:
Pouze drobné změny. V části 10 došlo k rozšíření identifikačních údajů o věřiteli.

Porovnání s předchozím vzorem

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo spravedlnosti Vzor formuláře v PDF