Hlášení platebního zprostředkovatele - záznamy úrokového příjmu

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Platebním zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, nebo zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru pro třetí osobu.

Související formuláře

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit