Hlášení platebního zprostředkovatele - záznamy skutečného vlastníka

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru se rozumí fyzická osoba, které je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou je taková výplata, poukázání nebo připsání zajišťována.

Související formuláře

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit